ავტორიზაცია

studentgoals.ge არის პლატფორმა, სადაც აბიტურიენტებს აქვთ საშუალება, ინტერესის სფეროს მიხედვით, მონიშნონ კონკრეტული მიმართულებები და მუდმივ რეჟიმში მიიღონ ინფორმაცია აღნიშნულ სფეროში მოახლოებული ღონისძიებების, ტრენინგების, კურსების და სხვა აქტივობების შესახებ.

studentgoals.ge იზრუნებს, რომ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდოს აბიტურიენტს საკუთარი მიზნების მისაღწევად.